Claudia Wörmann, boendeekonom

Ta inte ut kommande räntesänkningar i förskott

Dagens räntebesked om att låta styrräntan vara kvar på 4 procent var väntat. Riksbanken konstaterar att inflationen är på väg att stabiliseras vid 2 procent men inflationstrycket är fortfarande något förhöjt. Oförändrad styrränta och, om inget negativt händer med inflationen, kan en första sänkning komma först i maj eller juni, säger Riksbankens egen prognos.

Boräntor
Claudia Wörmann, boendeekonom

Mer förutsägbarhet kan leda till ökad aktivitet på bostadsmarknaden 

Nu vet vi åtminstone att räntan inte kommer att höjas och att en första sänkning kan komma längre fram. Men Riksbanken kan ändra sin egen prognos. Häromdagen, alltså innan dagens räntebesked, hörde jag två unga män prata om en resa till svenska fjällen. Den ena av dem uttryckte sig som att det ska ju komma ganska många sänkningar av räntan så vi anser att vi har råd. Den andra mannen höll med.  Men det vet du ju inte tänkte jag. Och för den som tar till sig en prognos kan den bli en sanning. Räntan sänks i maj. Det blir fem räntesänkningar att räkna med. Trots att det är prognoser och att ingen vet med exakthet hur det kommer att bli kan det  finnas en risk att hushåll tar till sig hur många räntesänkningar det blir och när de ska ske,  rent bokstavligt. Och det kan leda till att man tar ut räntesänkningarna i förskott. Det är lite riskfyllt. 

Dagens besked är en positiv signal och kan förhoppningsvis leda till att fler törs agera på bostadsmarknaden. Förutsebarheten är en viktig parameter när man ska fatta ett privatekonomiskt beslut, kanske det största i livet. 

Så här kan man tänka kring sina bolån


Har man redan nu tufft att få ekonomin att gå ihop kan man överväga att binda sina bolån på kort tid. Fördelen är att du vet exakt vad du ska betala varje månad under den tid du bundit. En nackdel är att räntan kan gå ned under tiden du har ditt bolån bundet. Tänk på att den rörliga räntan som också kallas tre månaders ränta är bunden i tre månader. Det innebär att en räntesänkning, den dagen det sker, kan ge effekt på ditt bolån med fördröjning.

Se över möjligheten att pausa amorteringen. 

Det lönar sig att jämföra bolåneaktörer med varandra, var aktiv och påläst och beredd på att förhandla. 

Jämför  din egen ränta med senaste månadens snittränta. Har du högre ränta än snittränta, ifrågasätt varför. 

Tolka prognoser med viss försiktighet och ta inte  ut den prognostiserade sänkningen i förskott. Håll koll på vad Riksbanken gör och kommunicerar. 
 

Nästa penningpolitiska besked kommer 8 maj,

Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket