Hållbarhet ligger i kärnan av vår affärsmodell

Hypotekets verksamhet - våra anställda och våra kunder - är alla på många sätt en del av ett kretslopp. Ett kretslopp som måste vårdas för att nästa generation ska ha en värld att ta över. Sedan start har kärnan i vår verksamhet varit hållbarhet för att säkerställa att detta kretslopp fortsätter att frodas och förbättras, så att framtida generationer får ännu bättre förutsättningar än vi har.

Det är helt klimatneutralt att flytta sitt bolån till Hypoteket

När vi lanserade vårt bolån 2018 var vi den enda bolånegivaren där du som kund kunde signera dina lånehandlingar digitalt. På så sätt slapp vi skicka ut buntar med papper för signatur, och redan där påbörjade vi resan mot en helt klimatneutral bolånegivare. Vi arbetar ständigt med att minimera det klimatavtryck vår verksamhet gör och detta har alltid och kommer alltid vara en central del i vår utveckling.

Hypoteket låter varje år GO Climate göra en klimatrapport, i vilken verksamhetens klimatavtryck kartläggs. Detta hjälper oss att se våra framsteg men också att förstå var vi måste lägga fokus framåt. Genom GO Climate så väljer vi även att klimatkompensera för det avtryck på vår miljö som vi ännu inte lyckats effektivisera bort.  På så sätt blir det helt klimatneutralt att flytta sitt bolån hos Hypoteket. Läs klimatrapporten från GO Climate

Ett inkluderande och jämställt samhälle

Vi vill bygga ett samhälle där alla har samma förutsättningar och behandlas jämlikt. Ett samhälle som tillsammans stöttar utsatta grupper och arbetar för en ökat integration och inkluderande. För Hypoteket betyder detta närmast att arbeta för att möjliggöra att så många som möjligt har möjlighet att skaffa sig ett boende. Därför är det viktigt för oss att utveckla verksamheten för att kunna hjälpa så många bolånekunder som möjligt till ett effektivt och rättvist bolån. Vi arbetar också aktivt för att möjliggöra för grupper som annars kan ha det svårt på bostadsmarknaden, såsom nyutexaminerade, pensionärer eller nyanlända att få möjlighet till ett bolån.

Det är en självklarhet att behandla alla som kontaktar oss lika, oavsett om de blir kunder eller inte. Vi arbetar för jämställdhet.

En stabil och rättvis marknad

Redan idag ser vi hur Hypotekets intågande på bolånemarknaden har påverkat etablerade aktörer att också gå mot mer jämförbara villkor. Detta är vi stolta över och vi ska fortsätta arbeta för större rättvisa och fungerande konkurrens på marknaden.

På Hypoteket ska vi aldrig motverka konkurrens genom olika inlåsningar som gör det svårt för kunder att lämna oss om de vill. Vi ska motverka övervinster i finansmarknaden för att säkerställa att mer går tillbaka till pensionsspararna och vi ska fortsätta växa för att ta en tillräckligt stor del av marknaden, så att vi bidrar till en mer fragmenterad finansiell marknad.

Hypoteket Fonder är undertecknare av PRI

Hypoteket Fondförvaltning har som fondförvaltare signerat PRI (Principles of Responsible Investment). Principerna är inom hållbarhet för de tre kategorierna Environmental, Social och Governance, och syftar till att skapa en enhetlig målbild för ett globalt ansvarfullt investeringsklimat.

PRI logga på ljusgrön bakgrund

Ett tryggt lån på dina villkor

Ansök enkelt med BankID, vi hjälper dig längs vägen. Inga långa bankmöten, inga lönlösa ränteförhandlingar – hos oss får alla en konkurrenskraftig ränta.

Två personer som packar tittar ner i en flyttkartong