Hur mycket kan du spara på att flytta ditt bolån? Räkna ut din ränta

Hållbarhet ligger i kärnan av vår affärsmodell

Hypotekets verksamhet - våra anställda och våra kunder - är alla på många sätt en del av ett kretslopp. Ett kretslopp som måste vårdas för att nästa generation ska ha en värld att ta över. Redan sen start har kärnan i vår verksamhet varit hållbarhet för att säkerställa att detta kretslopp fortsätter att frodas och förbättras, så att framtida generationer får ännu bättre förutsättningar än vi har.

Det är helt klimatneutralt att flytta sitt bolån till Hypoteket

När vi lanserade 2018 var vi den enda bolånegivaren där du som kund kunde signera dina lånehandlingar digitalt. På så sätt slapp vi skicka ut buntar med papper för signatur, och redan där påbörjade vi resan mot en helt klimatneutral bolånegivare. Vi arbetar ständigt med att minimera det klimatavtryck vår verksamhet gör och detta har alltid och kommer alltid vara en central del i vår utveckling.

Hypoteket låter varje år Soutpole göra en klimatrapport, i vilken verksamhetens klimatavtryck kartläggs. Detta hjälper oss att se våra framsteg men också att förstå var vi måste lägga fokus framåt. Genom Southpole så väljer vi även att klimatkompensera för det avtryck på vår miljö som vi ännu inte lyckats effektivisera bort. Faktum är att vi även klimatkompenserar för det avtryck som följer av att våra kunder sitter framför sina datorer och ansöker om bolån. På så sätt blir det helt klimatneutralt att flytta sitt bolån hos Hypoteket. Läs Southpoles senaste klimatrapport.

Ett inkluderande och jämställt samhälle

Vi vill bygga ett samhälle där alla har samma förutsättningar och behandlas jämlikt. Ett samhälle som tillsammans stöttar utsatta grupper och arbetar för en ökat integration och inkluderande. För Hypoteket betyder detta närmast att arbeta för att möjliggöra att så många som möjligt har möjlighet att skaffa sig ett boende.

Vi behandlar alla som kontaktar oss lika, oavsett om de blir kunder eller inte. Vi arbetar för jämställdhet.

Vi ska hela tiden arbeta för att utvidga vår kundgrupp. Vårt mål är att kunna hjälpa så många svenska bolånekunder som möjligt. Vi ska speciellt arbeta aktivt för att hjälpa grupper som annars kan ha det svårt på bostadsmarknaden, såsom nyutexaminerade, pensionärer eller nyanlända.

En stabil och rättvis marknad

Redan idag ser vi hur Hypotekets intågande på bolånemarknaden med transparent prissättning har påverkat etablerade aktörer att också gå mot mer jämförbara villkor. Detta är vi stolta över och vi ska fortsätta arbeta för större rättvishet och fungerande konkurrens på marknaden.

På Hypoteket ska vi aldrig motverka konkurrens genom olika inlåsningar som gör det svårt för kunder att lämna oss om de vill. Vi ska motverka övervinster i finansmarknaden för att säkerställa att mer går tillbaka till pensionsspararna och vi ska fortsätta växa för att ta en tillräckligt stor del av marknaden, så att vi bidrar till en mer fragmenterad finansiell marknad.

Hypoteket Fonder är undertecknare av PRI

Hypoteket Fondförvaltning har som fondförvaltare signerat PRI (Principles of Responsible Investment). Principerna är inom hållbarhet för de tre kategorierna Environmental, Social och Governance, och syftar till att skapa en enhetlig målbild för ett globalt anvsarfullt investeringsklimat.

keys

Ansök om bolån

Ansök enkelt med BankID, vi hjälper dig längs vägen. Inga långa bankmöten, inga lönlösa ränteförhandlingar – hos oss får alla samma låga ränta.

bankid Starta här