Hållbarhet ligger i kärnan av vår affärsmodell

Hypoteket är grundat på idén att låntagarnas ställning på bolånemarknaden behöver förbättras. Bolån har traditionellt sett varit en bransch med låg transparens och dålig jämförbarhet vilket har resulterat i att två likvärdiga låntagare har riskerat att få helt olika villkor beroende på till synes godtyckliga grunder, som till exempel vem som var den bättre på att förhandla med sin bank. Att stärka konsumentens makt och verka för en transparent och hållbar bolånemarknad utan oskäliga vinster är enligt oss bidrag till ett hållbart samhälle. 

Hypoteket har också som tydlig ambition att hjälpa våra kunder till ett hållbart boende - till exempel genom att göra energiförbättrande insatser i sina hem. Den som behöver finansiering till det här typen av renoveringar kan söka ett tilläggslån hos oss med ränterabatt.

Flytta ditt bolån med ett minimalt klimatavtryck

När vi lanserade vårt bolån 2018 var vi den enda bolånegivaren där du som kund kunde signera dina lånehandlingar digitalt. På så sätt slapp vi skicka ut buntar med papper för signatur, och redan där lades grunden till att bli en klimatsmart bolånegivare. Vi arbetar ständigt med att minimera det klimatavtryck vår verksamhet ger upphov till och detta fortsätter vara en central del i vår utveckling.


På Hypoteket är vi transparenta med vårt klimatarbete. Vi låter varje år GO Climate göra en klimatrapport, i vilken verksamhetens klimatavtryck kartläggs. Detta hjälper oss att se våra framsteg men också att förstå var vi måste lägga fokus framåt. Genom GO Climate väljer vi även att klimatkompensera för det avtryck på vår miljö som vi ännu inte lyckats effektivisera bort. Hur det går för oss i det här arbetet kan ni följa här.

Ett inkluderande och jämställt samhälle

Hypoteket vill bidra till ett samhälle där alla har samma förutsättningar och behandlas jämlikt. Ett samhälle som tillsammans stöttar utsatta grupper och arbetar för en förbättrad integration och inkluderande. För Hypoteket betyder detta närmast att sträva mot att så många som möjligt har möjlighet att skaffa sig ett boende. Därför är det viktigt för oss att utveckla verksamheten för att kunna hjälpa så många bolånekunder som möjligt till ett effektivt och rättvist bolån. Vi har en vision om att möjliggöra för grupper som annars kan ha det svårt på bostadsmarknaden, såsom nyutexaminerade, pensionärer eller nyanlända att få möjlighet till ett bolån.

Det är en självklarhet att behandla alla som kontaktar oss lika, med respekt, professionalitet och nyfikenhet.

En stabil och rättvis marknad

Vi är övertygade om att Hypotekets intåg på bolånemarknaden har påverkat etablerade aktörer att också gå mot mer jämförbara villkor. Detta är vi stolta över, och vi fortsätter vårt oförtrutna arbete för ökad rättvisa och en väl fungerande bolånemarknad.

På Hypoteket hindrar vi aldrig fri konkurrens. Vi har till exempel inga former av inlåsningar som försvårar för den kund som av någon anledning vill lämna oss, utan det ska vara lika enkelt att flytta sina lån från oss som att flytta dem till oss. Vi motverkar övervinster i finansmarknaden och säkerställer med vår finansieringsmodell att mer går tillbaka till pensionsspararna. Vi är fortfarande en liten aktör men genom vår fortsatta tillväxt bidrar vi i ökande utsträckning till en mer hälsosam finansiell marknad, bort från gamla tiders oligopol-liknande förhållanden.

Ett tryggt lån på dina villkor

Ansök enkelt med BankID, vi hjälper dig längs vägen. Inga långa bankmöten, inga lönlösa ränteförhandlingar – hos oss får alla en konkurrenskraftig ränta.

Två personer som packar tittar ner i en flyttkartong