Vi på Hypoteket

Dessislava Koleva Deltcheva

Ekonomiansvarig

Dessislava har en magisterexamen i finansiering och har jobbat i olika roller inom ekonomi och finans de senaste 15 åren. På Hypoteket har hon utvecklat en modern och digitaliserad ekonomifunktion inom hela koncernen med tydliga processer och redovisningsflöden.

Idag ansvarar Dessislava för att effektivisera rutiner för koncernredovisning och redovisning och har budgetansvar för koncernens bolag.

Dessislava bor på Kungsholmen och promenerar gärna till och från kontoret vid Norra Bantorget.