Erland, 78 år Villa Upplands Väsby

Att bli kund var utomordentligt smidigt

Hypoteket ger utomordentlig service som är tydligt kundorienterad och med kunden i centrum! Snabba frågor, snabba konkreta svar. Snabb, positiv handläggning av beslutade lånefrågor. Vår tidigare, mångåriga storbank uppvisar inget av detta.

Utmärkt med frisk konkurrens på marknaden. De ”gamla” aktörerna lever i stelnade strukturer där de uppenbarligen helt tappat bort betydelsen av relationen kund - leverantör. Vem existerar för vem? Banken för kunden - eller kunden för banken?

Hypotekets motto och ledstjärna synes vara ”Allt för kunden!” Jag finner den datoriserade kommunikationen med Hypoteket som enbart positiv. Inga segdragna möten i ”bankpalatsen” där känslan av underlägsenhet ofelbart infinner sig. Sammantaget anser jag att Hypoteket har funnit en god balans mellan digital och personlig kommunikation!

Jag har sparat en hel del genom flytten av bolån till Hypoteket genom att helt kapa kortkrediter. Processen att bli kund var utomordentligt smidig. Snabb handläggning utan onödig tidsspillan.

En särskild eloge till Hypoteket för att ni inte ägnar er åt åldersdiskriminering utan har kriterier som är enkla att förstå. Hos förra banken där jag var kund i 47 år har jag på direkt fråga om utökat bolån fått svaret att jag och hustrun är för gamla.