Hypotekets första bolånefond stängs

Hypoteket förtidsinlöser och stänger sin första bolånefond efter drygt fem år, helt utan kreditförluster under perioden.

Hypoteket, en uppstickare på den svenska bolånemarknaden, gav ut sitt första bolån i Sverige i mars 2018 och har sedan dess lånat ut mer än 26 miljarder kronor till svenska låntagare.

Till skillnad från traditionella banker och hypoteksinstitut finansierar sig Hypoteket med hjälp av så kallade bolånefonder. Detta är i praktiken alternativa investeringsfonder där bostadslånen placeras som tillgångar i fonden. Bostadslån i sin tur är attraktiva investeringar för bland annat pensionsfonder, eftersom bolån är säkerställda till sin natur och historiskt sett har gett en rimlig avkastning till måttlig risk - i synnerhet om belåningsgraderna, dvs mängden lån i förhållande till bostadens värde, är låg och kreditgivningen god.

Efter lite drygt fem aktiva år stängs nu Hypotekets första fond, Bolånefond 1, genom en förtidsinlösen på fondförvaltarens initiativ. Hypotekets medgrundare, samt ansvarig förvaltare, Dag Wardaeus summerar: "Vi fick en möjlighet att refinansiera och stänga fonden i förtid och passar nu på att återbetala de investerare som varit med oss sedan dag ett. Jag kan konstatera att fonden har gjort precis det vi och våra investerare hoppades att den skulle göra, nämligen levererat en stabil avkastning till låg risk oberoende av vad som pågått på de finansiella marknaderna i övrigt. Under de år fonden har levt har vi upplevt såväl pandemi, storskaligt krig i Europa, rusande inflation och rekordsnabba räntehöjningar men svenska bolån har även denna gång visat god motståndskraft mot omkringliggande turbulens. Fonden har inte haft en enda kreditförlust under sin livstid och räntebetalningarna har tickat på som förväntat".

Hypotekets låntagare kommer inte att märka av att fonden stängs då kvarvarande bostadslån förs över till våra övriga, öppna fonder. För intresserade investerare finns det fortsatt möjligheter att köpa in sig i någon av de öppna fonderna Bolånefond 2 eller Hypoteket Mortgages 3.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14