Hypotekets bolån digitaliseras ytterligare genom ett nytt samarbete med Kreditz

Hypoteket har inlett ett samarbete med open banking-aktören Kreditz för att ytterligare digitalisera sin bolånetjänst

-Vi utvecklar vår process löpande för att fortsätta vara Sveriges mest digitala bolånegivare. I vissa fall har vi tidigare behövt göra manuell insamling av information, men tillsammans med Kreditz kan vi nu automatisera flera nya områden. Vi fortsätter driva på utveckling, men det finns mycket kvar att göra, säger Carl Johan Nordquist, VD på Hypoteket.

  Samarbetet är en naturlig del i utvecklingen mot en helt digital process. Informationsinhämtningen genom Kreditz möjliggör dessutom mer aktuell information än de taxerade uppgifter som annars är tillgängliga vilket gör kreditbedömningen mer exakt.

  -Vi hoppas kunna fortsätta automatisera informationsinhämtningen. Digitaliseringen möjliggör högre datakvalitet och ökad trygghet jämfört med manuell hantering. Handläggningen av ärenden går då snabbare – det blir med andra ord både säkrare och snabbare att flytta sitt bolån, säger Carl Johan Nordquist.


   Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 givit ut ett eget bolån till privatpersoner i Sverige. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare. 

   Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordqvist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet. 

   Hypoteket har över 10.000 bolånekunder som enligt jämförelsetjänsten Trustpilot är Sveriges nöjdaste.


   Claudia Wörmann

   Boendeekonom/Talesperson

   claudia@hypoteket.com0709906814