Hypotekets bolån blir klimatneutralt

Hypoteket tar nu nästa steg i hållbarhetsarbetet och kompenserar för den klimatpåverkan det innebär när kunder tar bolån hos Hypoteket. Därmed blir Hypotekets bolån helt klimatneutrala.

Hypoteket tar nu nästa steg i hållbarhetsarbetet och kompenserar för den klimatpåverkan det innebär när kunder tar bolån hos Hypoteket. Därmed blir Hypotekets bolån helt klimatneutrala.

Effektiv resursanvändning har varit centralt för Hypoteket sedan lanseringen i mars 2018. Hypotekets ambition är bygga en innovativ, digital och hållbar verksamhet utan fysiska kundkontor. Hypoteket var den första aktören att erbjuda en helt digital bolån där allt från låneansökan till underskrift av lånehandlingar sker digitalt. Som resultat förbrukas mindre papper och kunder behöver inte resa till fysiska möten, vilket sparar både tid och miljö.

- Att driva på digitaliseringen inom branschen har varit viktigt för oss sedan start, både för att hålla en god effektivitet och för att det är mer hållbart. Vi uppskattar att handläggningen av ett bolån hos oss förbrukar ungefär 5% av mängden papper som motsvarande process hos en traditionell bank, säger Carl Johan Nordquist, VD på Hypoteket.

Tillsammans med hållbarhetsrådgivaren South Pole har Hypoteket genomfört en kartläggning av verksamheten och klargjort vilken klimatpåverkan verksamheten medför.

- Vi kommer att fortsätta fokusera på hållbarhet och utveckla vårt hållbarhetsarbete framöver, säger Carl Johan.

Läs mer om Hypotekets hållbarhetsarbete >>

Även om den klimatpåverkan som verksamheten innebär är låg enligt South Poles beräkningar har Hypoteket valt att klimatkompensera för den. Ett skogsprojekt i Zimbabwe, Kariba Forest Project, har valts ut och stöttas nu av Hypoteket.

Projektet syftar till att bevara och skydda skogspartier längs gränsen mellan Zimbabwe och Zambia genom att tillhandahålla resurser och utbilda den lokala befolkningen.

Hypotekets klimatkompensation inkluderar exempelvis både den strömförbrukning som Hypoteket själva och Hypotekets kunder ger upphov till via datorer och mobiltelefoner när kunder tar eller flyttar sitt bolån till Hypoteket. Därför är det klimatneutralt att flytta sitt bolån till Hypoteket.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14