Hypoteket öppnar för nya bolån

Bolåneutmanaren Hypoteket sätter ytterligare press på storbankerna och tar som första utmanare nu emot bolånekunder som köper ny bostad.

Bolåneutmanaren Hypoteket sätter ytterligare press på storbankerna och tar som första utmanare nu emot bolånekunder som köper ny bostad.


Hypoteket är en av få bolåneutmanare som påbörjat sin utlåning och växte 2019 med tusentals nya bolånekunder. Hypoteket har fokuserat på kunder som vill flytta sin bolån från andra banker, men börjar nu ta emot kunder som tar ett bolån i samband med ett bostadsköp.

– Hypoteket befinner sig i ett spännande skede där vi har visat att vår affärsmodell med låga bolåneräntor och en enkel och smidig process fungerar bra. Vi växte med tusentals nya bolån förra året och ökade kundnöjdheten. Nu passar det bra att lägga till nya produkter, säger Carl Johan.

I Sverige finns ett tiotal aktörer som fått tillstånd att bedriva liknande verksamhet, men få har kommit igång. Hypoteket har fått med sig flera av de största pensionsfonderna i Sverige som finansiärer av utlåningen. Under 2020 vill Hypoteket fortsätta sin tillväxtresa och välkomnar också kunder som tar bolån för att köpa ett hus eller en lägenhet, inte bara flytt av befintliga bolån.

Konkurrensen ökar på bolånemarknaden, men den genomsnittliga bolåneräntan i Sverige är idag ändå ca 1,58% och bankernas marginaler är fortsatt höga.

Vi erbjuder en rörlig ränta till 1,35%. Ett genomsnittligt svenskt hushåll har ett bolån på ca 2,3 miljoner – de kan alltså spara i genomsnitt ca 5 300 kr varje år genom att flytta sitt bolån till Hypoteket. Vi har heller inga helkundskrav eller binder upp kunden på andra sätt, vilket man kan se hos flera av de större aktörerna, avslutar Carl Johan.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14