Hypoteket lanserar ny visuell identitet och hemsida

Innan sommaren inledde Hypoteket och Söderhavet arbetet med att ta fram en ny varumärkesstrategi och visuell identitet.

Innan sommaren inledde Hypoteket och Söderhavet arbetet med att ta fram en ny varumärkesstrategioch visuell identitet.

Utmaningen i arbetet har varit att förstärka förtroendet och öka kännedomen om varumärket på enmarknad som domineras av ett fåtal större aktörer, samt hitta sin identitet som bolåneaktör.

Det visuella konceptet utmanar den traditionella estetik som kännetecknar bankvärlden, och visar påatt människor kan få tillgång till bolån på ett enkelt, smart och personligt sätt med att framhävakänslan av mänsklighet, transparens och ärlighet.

– Hypoteket öppnar upp, låser upp och ger möjligheter vilket vi kopplar an med symboliken i dengrafiska nyckelformen, säger Tove Bjurström, Design Director på Söderhavet. Hon fortsätter:
– Färgskalan är en kombination som dels bidrar med energi, flexibilitet men också med stabilitet ochtrovärdighet. Det ihop med en genomarbetad ui och ux visar på en god användarupplevelse som ökarHypotekets trovärdighet.

Hypotekets nya visuella identitet lanserades via hypoteket.com 1 januari.
Arbetet har skett via tätt och lyckat samarbete genom hela processen, där vi haft högt i tak och visatrespekt för varandras expertis.

– Målsättningen har varit att kombinera rollen som utmanare med den trygghet man förväntar sig aven bolånegivare, säger Patrik Fjelkegård marknadschef på Hypoteket. Tillsammans med Söderhavethar vi arbetat igenom hela bolåneupplevelsen som ska utgå från kundens behov och önskemål, någotsom historiskt varit helt frånvarande på bolånemarknaden.

Med denna förflyttning blickar Hypoteket framåt mot att bli en stabil utmanare till de stora aktörernautan att tappa i den mindre aktörens flexibilitet eller snabbrörlighet.

Team Hypoteket:
Patrik Fjelkegård, Marknadschef
Dag Wardaeus, medgrundare Hypoteket
Carl Johan Nordquist, VD
Jonas Bosson, CTO

Team Söderhavet:
Tove Bjurström, Design Director, Jesper Robinell, Creative Director, Oliver Juan Svensson, Digital Designer
Filip Kalatzis Forsberg, Motion Designer, Erik Lidsheim, Strateg, Britta Risholm, Projektledare

Foto:
Per Björklund, Golden Retriever, Niklas Alm, Golden Retriever, Philip Tolgén, Golden RetrieverHypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14