Hypoteket lanserar ny bolåneprodukt – tar holländska revolutionen till Sverige

Hypoteket erbjuder kapitalplacerare ett helt nytt sätt att investera i svenska bolån. Förebilden är den modell som revolutionerat den holländska bolånemarknaden. – Vi vill skapa mer transparens på bolånemarknaden, ge kapitalplacerarna bättre avkastning och bolånekunderna en bättre bolåneränta, säger Carl Johan Nordquist, vd Hypoteket.

Hypoteket erbjuder kapitalplacerare ett helt nytt sätt att investera i svenska bolån. Förebilden är den modell som revolutionerat den holländska bolånemarknaden.
– Vi vill skapa mer transparens på bolånemarknaden, ge kapitalplacerarna bättre avkastning och bolånekunderna en bättre bolåneränta, säger Carl Johan Nordquist, vd Hypoteket.

Bolånegivaren Hypoteket presenterar nu en investeringsprodukt med bättre avkastning än dagens modell med säkerställda obligationer som ställs ut av bankerna. Hypoteket sätter istället upp en bolånefond med endast svenska bolån och pensionsfonder och försäkringsbolag erbjuds möjlighet att investera i fonden.

Via en genomlysning av fonden kan investerarna identifiera varje individuellt bolån och på så sätt göra en mer rättvisande riskbedömning och kapitaltäckning. En effektiv, digital plattform bidrar också till att ge produkten en god avkastning.

Lösningen liknar den modell som medfört att de holländska storbankerna i rask takt tappat marknadsandelar. Från att ha varit påtagligt lik den svenska marknaden, där storbankerna dominerar utlåningen, har Holland utvecklats till en fragmenterad marknad där pensionsfonder och försäkringsbolag på allvar utmanar om de lönsamma bolånekunderna. Pensionsfonderna i Holland har tagit nästan tolv procent av marknaden på ett par år och 2016 utgjorde storbankernas andel av nyutlåningen för första gången mindre än 50 procent.

Carl-Viggo Östlund, tidigare vd för SBAB och Nordnet, är som styrelseordförande i Hypoteket med och tar den holländska modellen till Sverige och därigenom en helt ny produkt till bolånekunderna, med lägre räntor som följd.

– Vi ser hur flera europeiska marknader följer Hollands exempel, och nu är det dags på den svenska marknaden. Bankerna får oerhört svårt att hindra denna utveckling. Om vi inleder samma omstöpning som skett i Holland kan över 350 miljarder i svenska bolån ha flyttat ut från storbankerna inom fyra år, säger Carl-Viggo Östlund.

Sedan den 1 januari är bolåneaktörer som inte är banker reglerade i lag, vilket Carl-Viggo Östlund ser som ett tecken i tiden och en god förutsättning för framväxten av fler snabbrörliga bolåneaktörer som kommer att konkurrera med storbankerna.

– Kunderna har redan sett storbankernas monopol krossas på andra delar av bankmarknaden – inte minst genom Nordnet i början av 2000-talet. Nu är tiden inne för en revolution också på bolånemarknaden, säger Carl-Viggo Östlund.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14