Hypoteket fortsätter växa - stärker upp på fondsidan

Den 1:e oktober ansluter Lotta Forsgårdh Åkerlund till Hypoteket som förvaltare av de bolånefonder som finansierar Hypotekets bolånegivning. Genom rekryteringen stärker Hypoteket sin kapacitet att utvecklas även som fondbolag.

Hypoteket är inne i en expansiv fas och genomför ytterligare en nyckelrekrytering – den här gången på fondsidan.

Den 1:e oktober ansluter Lotta Forsgårdh Åkerlund till Hypoteket som förvaltare av de bolånefonder som finansierar Hypotekets bolånegivning. Genom rekryteringen stärker Hypoteket sin kapacitet att utvecklas även som fondbolag.

“Vi är mycket glada över att Lotta ansluter som fondförvaltare hos Hypoteket. Lotta har lång och bred erfarenhet både från traditionell fondverksamhet och från liv- och pensionsbranschen vilket täcker in vårt fonderbjudande på ett bra sätt”, säger Dag Wardaeus, medgrundare och VD för Hypoteket Fondförvaltning AB.

Hypoteket finansierar sina bolån genom en fondstruktur i så kallade bolånefonder. I takt med att utgivningen växer så växer också fondkapitalet, vilket ställer allt högre krav på förvaltningen. Dessutom arbetar Hypoteket aktivt med att vässa sitt erbjudande mot investerare genom, bland annat, skapande av nya fonder.
Därutöver tillkommer ökade rapporteringskrav inom bland annat ESG.

“Det känns verkligen som att jag kommer till Hypoteket i ett spännande läge och jag ser fram emot att bidra i det fortsatta utvecklingsarbetet med att tydliggöra, effektivisera och digitalisera inom alla delar av organisationen. Det finns redan en bra grund att stå på – nu ska vi ta nästa kliv”, säger Lotta Forsgårdh Åkerlund.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14