Hypoteket ansluter sig till PRI

Hypoteket Bolån har sedan start haft en uttalad ambition att hela verksamheten ska genomsyras av hållbarhet. Bolaget strävar efter ett så lågt klimatavtryck som möjligt, såväl direkt som indirekt, och kompenserar för den begränsade klimatpåverkan som ändå uppstår. Det är därför klimatneutralt att ha sitt bolån hos Hypoteket.

Hypoteket Bolån har sedan start haft en uttalad ambition att hela verksamheten ska genomsyras av hållbarhet. Bolaget strävar efter ett så lågt klimatavtryck som möjligt, såväl direkt som indirekt, och kompenserar för den begränsade klimatpåverkan som ändå uppstår. Det är därför klimatneutralt att ha sitt bolån hos Hypoteket.

Utöver klimat och miljö, som utgör en av pelarna i arbetet med ESG-frågor, har bolaget en långsiktig målsättning om att kunna erbjuda bolån till fler grupper – även till de som i dagsläget av olika anledningar hålls utanför marknaden. Här tittar vi, tillsammans med våra investerare, löpande på hur vi kan bredda vårt erbjudande utan att göra avkall på det övergripande kravet om god kreditgivning.

Att Hypoteket Fondförvaltning AB nu upptas i PRI (Principles for Responsible Investments), och undertecknar dess principer för hållbara investeringar, innebär att även den andra delen av företaget, förvaltaren av bolånefonderna, formellt åtar sig att göra sitt yttersta för att främja ett hållbart samhälle.

“Vi har i någon mening en relativt enkel investeringsprocess, där vi enbart investerar i svenska bolån av högsta kreditvärdighet, men hållbarhetsarbetet går långt utöver vad vi investerar i” säger Dag Wardaeus, medgrundare av Hypoteket och VD på Hypoteket Fondförvaltning. “Det kommer att fungera som en ledstjärna för oss i vår fortsatta affärsutveckling, och dessutom grundmuras hållbarhetsarbetet på ett bra sätt genom de krav på verksamhetsstyrning och rapportering som nu åläggs oss genom deltagandet i PRI”.


Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


Claudia Wörmann

Boendeekonom

claudia@hypoteket.com070-990 68 14