Parekonomi

Förbered dig för högre kostnader i höst - gör en gemensam översyn

Det nya och högre kostnadsläget kan påverka relationen på ett nytt sätt. Sannolikt måste man prioritera om, tänka annorlunda och ändra beteenden för att anpassa sig till den nya och dyrare vardagen. Ytterligare räntehöjningar ligger i korten bara i år. Förbered er inför hösten genom att göra en genomlysning av ekonomin.

Parekonomi

Sommarsemestern och ledigheten är över för de flesta och återgången till vardagslivet är här. Hösten kan vara en bra tid för att gå igenom sin ekonomi. Kostnadsökningarna kan påfresta en relation på ett nytt sätt. Orättvisor, upplevda och faktiska, kan mildras om man pratar ekonomi i sin relation både rättframt och ofta.

Nytt läge för alla

Kostnaderna för att tanka bilen, handla och laga mat och att bo har gradvis ökat. Det nya och högre kostnadsläget kan påverka relationen på ett nytt sätt. Sannolikt måste man prioritera om, tänka annorlunda och ändra beteenden för att anpassa sig till den nya och dyrare vardagen. Ytterligare räntehöjningar ligger i korten bara i år.

Håll koll på vanor, beteenden och orättvisor

Det förekommer att man i en relation fastnar i en gammal vana som trots att förutsättningarna, både inkomster och utgifter förändras, ligger kvar. Det händer att först när något sker eller när man grundligt går igenom parekonomin inser att upplägget man har sinsemellan inte längre är så bra fördelat, kanske rentav orättvist. Det bästa sättet att förebygga ekonomiska orättvisor är att ha en kontinuerlig genomgång av ekonomin. Passa samtidigt på att prioritera, prata drömmar och sparmål.

Det här kan vara en utgångspunkt för att prata ekonomi:

 1. Gå igenom ekonomin ofta och grundligt. Sätt er en eller ett par kvällar och kolla på både inkomster och utgifter. Sammanställ och räkna igenom. Var noggrann, låt det hellre ta flera kvällar än att bortse från något. Se över fördelningen sinsemellan.
 2. Nu har ni grunden. Känns det rättvist? Poster som livsmedel, drivmedel och ränta kan vara viktiga att titta lite extra noga på. Säg upp och pausa det ni inte har behov av i dagsläget. Gör prioriteringar.
 3. Våga ta upp det som skaver, som upplevs som orättvist eller fel i er fördelning. Ta även upp om det finns ett ekonomiskt beteende som du stör dig på hos din partner. Var ärlig och försök kompromissa.
 4. Prata drömmar och mål! Ser era drömmar och mål likadana ut nu som för ett år sedan eller när ni inledde relationen? Våga utmana varandra.

- De dyrare omkostnaderna i vardagen testar många relationer på ett nytt sätt. Genom att gå igenom den gemensamma ekonomin, inte bara en utan flera gånger om året, får man tidigt upp ögonen för vem som betalar vad och om något behöver justeras för att bli mer rättvist. Mycket har blivit dyrare och det har gått fort. Det viktigaste för att undvika bråk, tror jag, är att uppmärksamma det som skaver och att gemensamt anpassa sig till det nya dyrare livet. Ducka inte för det obekväma, var orädd och ärlig. En ekonomisk samsyn ingår i att lägga grunden till en sund relation, säger Claudia Wörmann, boendeekonom på Hypoteket.
  Hypoteket är en bolånegivare som sedan 2018 har givit ut bolån. Finansieringen möjliggörs genom bolånefonder och institutionella investerare.

  Hypoteket grundades av entreprenörerna Carl Johan Nordquist som är VD i Hypotekets bolåneverksamhet och Dag Wardaeus som är VD i Hypotekets fondverksamhet.


  Claudia Wörmann

  Boendeekonom

  claudia@hypoteket.com070-990 68 14