Med bostadspriser som stiger i långt högre takt än både inflationen och våra löner blir det allt svårare för de som inte har haft en bostadskarriär att ta sig in på marknaden. Unga som har låga inkomster blir dessutom även begränsade av sin lägre inkomst även om de lyckas spara ihop 15% av bostadspriset i kontantinsats. Givetvis ska lån amorteras men i flera fall blir det skärpta amorteringskravet även ett hinder i sig då den extra procenten ska räknas in i bankernas KALP (kvar att leva på kalkyl).

Kan du också spara pengar med Hypotekets bolån? Räkna ut besparing >>

Hypoteket har därför undersökt hur mycket du behöver tjäna för att kunna ta dig in på bostadsmarknaden i Sveriges tio största städer. Vi har tittat på ett singelhushåll som vill köpa en bostadsrätt på 39 kvm – den genomsnittliga bostadsarean per person i Sverige i just flerbostadshus enligt SCB. Vi har även tittat på vad ett hushåll med två vuxna och två barn behöver ha i inkomst för att kunna bo i en bostadsrätt på 80 kvm eller i en villa på 120 kvm.

Hypotekets jämförelse visar att inkomsten som krävs för att köpa en bostadsrätt i Stockholm och Göteborg långt överskrider medianlönen på 31 700 kr medan det ser ljusare ut i de andra städerna under förutsättning att man inte har andra lån och har kunnat spara ihop till en insats själv. En familj på fyra personer där två vuxna med inkomster vill köpa en liten villa får det betydligt svårare – där räcker medianinkomsten endast till en villa i en av Sveriges tio största städer nämligen Örebro.

Högst inkomst behöver man ha i Danderyd, sammanlagt 128 000 kr i månaden för att klara av ett lån på 10,8 miljoner för 120 kvm.

Lägst inkomst krävs i Norsjö, där hushållets gemensamma inkomst endast behöver nå 40 500 kr i månaden för att klara av lån på 198 240 kr för 120 kvm.

Förutsättningar:

  • Hushållet har en belåningsgrad på 85% dvs 15% av bostadspriset har de sparat ihop till sedan tidigare.
  • Bostadspriserna är framräknade: Genomsnittligt kvadratmeterpris (för aktuell bostadsform och kommun) x antal kvadratmeter. Data hämtat från Svensk Mäklarstatistik mars 2021.
  • Vid beräkningen används 30% skatt på inkomst oberoende kommun. Hänsyn tas ej till statlig skatt.
  • Singelhushåll = 1 vuxen, familj = 2 vuxna och 2 barn.
  • Schablonkostnader uppehälle: 1 vuxen = 9 300kr, 2 vuxna = 16 100 kr, varje barn = 3 500 kr. Taget från Finansinspektionens KALP-verktyg.
  • Schablonkostnader bostadsdrift: Bostadsrätt 3 100 kr, Villa: 4 000kr. Taget från Finansinspektionens KALP-verktyg
  • Ränta att klara av: 7% (I kalkylen räknas på räntan efter ränteavdrag till 4,9%)
  • Amortering: Eftersom belåningsgraden är 85% så ska lånet amorteras med 2%, om lånet är mer än 4,5 ggr årsinkomsten ska ytterligare 1% amorteras.
  • Förutsättningen är att inga andra lån finns.

Lägsta inkomst/mån Singel BR
39 kvm
Familj BR
80 kvm
Familj villa
120kvm
Centrala Stockholm 49 500 kr 102 500kr
Stockholm 43 000 kr 89 000 kr 100 500 kr
Centrala Göteborg 39 000 kr 80 500 kr
Göteborg 32 000 kr 66 000 kr 87 000 kr
Centrala Malmö 28 000 kr 58 000 kr
Malmö 27 000 kr 56 000 kr 78 000 kr
Uppsala 29 000 kr 60 500 kr 71 000 kr
Sollentuna 30 000 kr 62 500 kr 93 500 kr
Västerås 24 500 kr 51 500 kr 65 000 kr
Örebro 25 500 kr 53 500 kr 63 000 kr
Linköping 27 000 kr 56 500 kr 68 500 kr
Helsingborg 25 500 kr 53 000 kr 69 000 kr
Jönköping 26 500 kr 55 500 kr 64 500 kr

   
  

Lägsta inkomst/mån Singel BR
39 kvm
Familj BR
80 kvm
Familj villa
120kvm

Högst inkomst för
att bo i villa

Danderyd 37 500 kr 78 000 kr 125 500/ 128 000kr[1]

Högst inkomst för
att bo i bostadsrätt

Centrala Stockholm 49 500 kr 102 500kr -

Lägst inkomst för
att bo i villa

Norsjö - - 40 500 kr

Lägst inkomst för
att bo i bostadsrätt

Hagfors 18 000 kr 38 000 kr 44 500 krVad kommer ditt nya boende kosta per månad? Räkna ut månadskostnad >>

[1] 125 500- för att klara KALP 128 000 för att inte överstiga 6 ggr årsinkomst.