Att få en så bra ränta som möjligt på bolånet är något de flesta bostadsköpare är mycket angelägna om. Det är inte ovanligt att man diskuterar och även jämför räntesatser med varandra. Tyvärr ger det dock inte hela bilden av vad lånet kostar. Skillnaden mellan den nominella räntan som banken gärna marknadsför i fet text och den effektiva räntan som står i finstilt kan innebära att du till och med betalar mer än din granne som fått en högre nominell ränta än dig eftersom din effektiva ränta efter alla tillägg och avgifter blir högre.

Vad är skillnaden mellan nominell och effektiv ränta?
Nominell ränta är den procentuella räntesatsen du betalar på det kapital du lånat, dvs långivarens ersättning för att låna ut pengar till dig. Nominell ränta kallas även årsränta. Räntesatsen är konstant men summan du betalar i kronor sjunker i takt med att du amorterar av på lånet.

Den effektiva räntan består av den nominella räntan, plus alla avgifter som tillkommer med lånet så som administrationsavgift, uppläggningsavgift, ansökningsavgift, uttagsavgifter och avi-avgifter om man inte kan betala tillbaka på lånet gratis via autogiro eller e-faktura. Den effektiva räntan påverkas också av hur många betalningar du gör på lånet per år - månadsvis betalning ger högre effektiv ränta än kvartalsvis betalning. Enligt lag ska effektiv ränta anges för alla slags konsumentkrediter och lån. Syftet är att det ska vara lätt för dig som konsument att jämföra lånekostnaderna för olika lån.

Exempel 1
Du lånar 600 000 kronor för en renovering som ska betalas tillbaka under 50 år. Långivare A erbjuder dig ett lån med en nominell ränta på 1,5%. Långivare B erbjuder dig 1,4% i nominell ränta, tar en uppläggningsavgift på 1 000 kr och tar 25 kr i fakturaavgift varje månad. Vilket alternativ väljer du?

Högre ränta utan avgifter
A. Väljer du långivare A ska du betala 8 919 kr i ränta under året. Du får göra skatteavdrag med 30% av räntekostnaderna vilket innebär att du totalt betalar 6 243 kr ränta under det första året. Den effektiva räntan är 1,51%.

Under 50 år betalar du totalt 225 400 kr i ränta och 0 kronor i avgifter.
Du får göra ränteavdrag med 30% och kostnaden blir därför 157 780 kr.


Lägre ränta med avgifter

B. Väljer du långivare B betalar du totalt 8 324 kr i ränta + 1300 kr i avgifter = 9 624 kr under det första året. Efter 30% skatteavdrag på räntedelen har du totalt betalat 5 827 kr i räntor + 1300 kr i avgifter = 7 127 kr för lånet under det första året. Den effektiva räntan är 1,51%

Under 50 år betalar du totalt 226 350 kr i räntor och avgifter.
Du får göra ränteavdrag på räntedelen (210 350 kr) och kostnaden blir därför 147 245 kr räntor + 16 000 kr i avgifter = Totalt 163 245 kr.


I detta fall blir det billigare att välja den högre räntan med totalt lägre avgifter och inte nappa på långivare A’s erbjudande med lägre nominell ränta.

Exempel 2
Du lånar 3 000 000 för att köpa bostad som ska betalas tillbaka på 50 år. Långivare A erbjuder dig en nominell ränta på 1,4%, dessutom kostar det 1 000 kr i uppläggningsavgift och 45 kr i aviavgift per månad. Långivare B erbjuder dig en nominell ränta på 1,45 % utan andra tillkommande avgifter. Vad väljer du?

Lägre ränta med avgifter
A. Väljer du långivare A ska du betala 41 615 kr i ränta under första året + 1 540 kr i avgifter. Den effektiva räntan är 1,43 %. Du får dessutom göra skatteavdrag med 30% av räntekostnaderna (inte avgifterna) vilket innebär att du totalt betalar 29 130 kr i ränta + 1 540 kr i avgifter = 30 670 kr för lånet det första året.

  Totala kostnaden för räntor under 50 år: 1 051 820 kr
  Totala kostnader för avgifter: 28 000 kr.

  Summa kostnader efter ränteavdrag: 1 051 820x 0,7+ 28 000 = 764 274 kr.


  Högre ränta utan avgifter

  B. Väljer du långivare B ska du betala 43 101 kr i ränta under det första året. Inga tillkommande avgifter. Efter skatteavdrag på 30% blir din totala kostnad 30 170 kr.

   Totala kostnaden för räntor under 50 år: 1 089 325 kr
   Totala kostnader för avgifter: 0 kr.

   Summa kostnader efter ränteavdrag: 1 089 325 x 0,7 = 762 527 kr.


   Även i detta fall är det billigare att välja alternativet utan tillkommande avgifter med något högre ränta eftersom den effektiva räntan blir lägre.

   Välj låg effektiv ränta och låga avgifter
   Det bästa är att välja en långivare som erbjuder en låg effektiv ränta med låg nominell ränta och låga eller inga avgifter. Tänk också på att vi med dagens lagstiftning får göra 30 % avdrag på räntekostnaderna i deklarationen medan det inte går att göra motsvarande avdrag för de olika avgifterna som tillkommer ett lån.

   Räntan i marknadsföring
   För att du ska kunna förstå vilka kostnader som tillkommer när du lånar pengar ska långivare enligt Konsumentkreditlagen i marknadsföring, förköpsinformation och i det enskilda låneavtalet skriva ut tydligt vad den effektiva räntan är och visa med ett exempel. När man marknadsför en kredit ska den effektiva räntan framgå tydligt och väljer man i stället att marknadsföra den nominella räntan finns det krav på en rad kompletterande information som också måste finnas med. Den effektiva räntan ska anges i marknadsföringen på ett minst lika framträdande sätt som andra förekommande räntesatser. Tyvärr är det inte alltid fallet och konsumenten får många gånger inte en helt tydlig bild över lånets alla kostnader eller vad den totala kostnaden blir.