Corona-pandemin har minst sagt inneburit ett uppsving för alla hemmafixare och bygghandeln. Omsättningen i byggvaruhandeln har vuxit med 12 procent i Sverige i år visar siffror från SCB vilket troligen beror på att fler spenderat mer tid hemma. Pengar som tidigare använts till resor och nöjen investeras istället hemma i olika byggprojekt, som man nu har tid och råd att ta tag i. Det låga ränteläget gör det också extra attraktivt för dig som funderar på en renovering att se över dina lån och kanske finansiera en del av renoveringskostnaden med sänkt boränta.

Den genomsnittliga rörliga räntan hos storbankerna ligger runt 1,5 procent men det finns flera aktörer med bättre erbjudanden. Om du har utrymme och inte maximerat din belåning idag kan det finnas pengar att spara genom att baka in renoveringskostnaden i bolånet.

Gör så här:

  1. Uppskatta värdet på din bostad eller begär en värdering av en mäklare
  2. Bestäm en budget för renoveringen
  3. Beräkna din belåningsgrad – räkna samman befintliga lån samt kostnader för renoveringen
  4. Jämför bolånegivare

Exempel:
Du har 2 500 000 kr i lån för en villa du köpte för fem år sedan. Då var det värderad till 3 miljoner kronor, men är nu värderad till 4 miljoner kronor. Du betalar 1,5 procent i ränta för dina lån och amorterar 2 procent, dvs 50 000 kronor per år. Du vill renovera köket och räknar med en kostnad på 200 000 kronor. Du passar på att byta långivare och sänker din ränta till 1,35 procent.

Räntekostnad före och efter renovering
Nuvarande räntekostnad:
2,5 miljoner x 0,015 = 37 500 kr/år, 3 125 kr/mån

Räntekostnad med renovering och sänkning av ränta:
2,7 miljoner x 0,0135 = 36 350 kr/år, 3 038 kr/mån

Förslag
Genom att huset ökat i värdet sedan köpet har din belåningsgrad sjunkit och du kan välja att amortera endast 1 procent istället för tidigare 2 procent. Genom att fortsätta att amortera i samma takt, dvs 50 000 kr per år betalar du av 23 000 kr per år på köket vilket är slutbetalat efter 8,7 år.
Den totala räntekostnaden för lånet till renoveringen = 11 850 kr.

Hade du istället tagit ett blancolån med bästa ränta på 3 procent och amorterat i samma takt (23 000 kr/år) hade du betalat: 200 000 x 0,03= 6 000 kr/år i ränta.
Den totala räntekostnaden för blanco-lånet hade i så fall blivit: 26 333 kr.

Tips till dig som ska renovera:
1. Ta alltid till ekonomisk marginal på 15 procent när du renoverar. Det är mer regel än undantag att du behöver lösa något oväntat under arbetets gång.
2. Anlitar du hjälp kan du utnyttja ROT-avdrag för som mest 30 procent av arbetskostnaderna upp till en summa av 50 000 kronor per bostadsinnehavare. Det är viktigt att hantverkaren du anlitar har F-skattsedel.
3. Om du behöver låna
a. Har du en låg belåningsgrad på huset kan du undersöka möjligheten att utöka lånet där eftersom räntorna på bostadslån generellt är mycket lägre än andra lån.
b. För att hålla nere kostnaden för lånet behöver se över är den effektiva räntan som tar hänsyn till både räntor och avgifter. Räntorna får du göra avdrag för i deklarationen med 30 procent, men inte för avgifterna.
c. Att öka bostadslånet ger mest effekt om du samtidigt amorterar av så mycket som möjligt. På så sätt minskar du den totala kostnaden för räntan som annars kan bli väsentlig högre om du låter den löpa på i många år.
d. Innan du ansöker om lån, försäkra dig om hur det nya lånet påverkar befintliga amorteringskrav och pantbrev. Just nu kan man ansöka om amorteringsfrihet fram till sista augusti 2021 men det betyder också att lånet blir dyrare totalt.

Kan du flytta ditt bolån och spara pengar? Räkna ut >>

*Så har vi räknat
Belåning
Belåningsgrad vid köp: 2,5 miljoner/ 3 miljoner = 83 % (lagkrav amortering 2 procent)
Ny belåningsgrad: 2,7 miljoner/ 4 miljoner = 67,5 % (lagkrav amortering 1 procent)

Amortering enligt lag
Amortering beräknad på gamla värderingen: 2% x 2,5 miljoner = 50 000 kr/år
Amortering beräknad på ny värdering: 1% x 2,7 miljoner = 27 000 kr/år.

Värdet på bostaden som påverkar hur mycket du amorterar kan bara justeras vart femte år. Hos många långivare kan du begära en höjning av ditt bolån för en renovering så länge det finns ett utrymme mellan hur stort bolån du har upp till bolånetaket. Många har betydligt större utrymme än vad de tror på grund av den prisökning som skett på bostadsmarknaden under de senaste åren. Men det är upp till din långivare att avgöra hur stort utrymme är och värdet behöver ofta styrkas med en mäklarvärdering.

Sharon Lavie, Sparekonom på Hypoteket