Att ta steget till att flytta ihop med kärleken kan kännas både pirrigt och underbart. Vardagen knyts ihop lite tätare än förr och hemmet blir en gemensam plats att sköta och dela. Även ekonomin gynnas många gånger av att bli sambo. Man delar på kostnader för el, streamingtjänster, hemförsäkring och till och med städutrustning. Det är inte ovanligt att ni går in i samboförhållandet med olika ekonomiska förutsättningar. Det kan handla om skillnader i lön, sparande och fastigheter. Då är det särskilt viktigt att ha en plan för ekonomin både under förhållandet men även ifall det en dag skulle ta slut.

Ska du köpa bostad? Räkna ut månadskostnad med ett bolån hos Hypoteket >>

Sambo – mer än vänner
Två människor som har en kärleksrelation och bor tillsammans kallas för sambos och omfattas av sambolagen. Sambolagen gäller alltså inte för kompisar som bor ihop. För att göra det tydligt för vad man menar med en samborelation är tumregeln att man ska dessutom ha bott tillsammans i sex månader för att vara sambor i lagens mening, men som vanligt finns det undantag.

Sambolagen
Sambolagen reglerar hur bostad och bohag ska delas vid en separation. eller om någon i förhållandet går bort. Enligt lagen ska vid någon av nämnda händelser både bostad och bohag delas lika om det inte finns ett samboavtal som reglerar fördelningen på annat sätt. Bohaget som ska delas är de som köptes av samborna tillsammans för användning i det gemensamma hushållet som tex möbler, hemelektronik och hushållsapparater, textilier och prydnadssaker mm. Det spelar ingen roll vem som betalat för vad eller hur mycket när det gäller inköp av ägodelar för gemensam användning. Allt delas lika ändå.

Det samma gäller om en bostad är köpt i syfte för samboparet att bo tillsammans i. Oavsett vem som betalat mer för kontantinsatsen eller vem som står på lånet. Bostaden delas vid en separation om inget samboavtal är skrivet.

Viss egendom omfattas inte av sambolagen
Det dock långt ifrån allt som ska delas lika enligt sambolagen. Allt som ägdes av respektive sambo innan paret flyttade ihop behålls av den parten även vid en separation och delas inte. Dessutom delas inte egendom som inte har koppling till parets boende som tex sparande på enskilt konto, fonder, bil, stuga eller båt oavsett när den köptes.

Köp av bostad
Detsamma gäller om bostaden köpts av en av er innan ni flyttade ihop eller i syfte att vara bostad åt en av er. Då ska den inte delas vid en separation eller om en av er går bort. Detta kan vara extra viktigt att tänka på vid köp av nyproduktion, en bostad som blir klar först om något år. Köptes bostaden i syfte att vara bostad åt en person som under tiden bostaden byggs ingår ett förhållande och därefter flyttar gemensamt in i bostaden som sambo är det syftet vid köpet som avgör om bostaden är samboegendom eller inte. I detta fall är bostaden inte samboegendom.

Samboavtal när ni vill bestämma spelreglerna
För att det inte ska råda tvivel om vem som har rätt till bostaden eller någon del av bohaget vid en eventuell separation rekommenderar jag att skriva in era önskemål i ett samboavtal. Där kan ni specificera vad som ska delas lika som samboegendom och vad som inte ska ses som samboegendom och vem som har rätt till egendomen i så fall. Ni kan också skriva vad som ska hända med bostaden vid en separation. Har ni betalat olika mycket för den gemensamma bostaden kanske ni önskar en annan fördelning än att den delas lika. Samma gäller för gemensamt bohag om en av er har betalat mer.

Tänk på att man i samboavtal inte kan inkludera egendom som inte enligt lag är samboegendom. Vill man att bankmedel, bil, stuga etc. ska ingå i en bodelning så måsta paret gifta sig.

Samboavtal ger inget ekonomisk skydd vid dödsfall eftersom sambon inte ärver varandra. Vill ni skydda varandra måste ni skriva ett testamente.

Att skriva samboavtal
Det finn egentligen bara två krav för att ett samboavtal ska vara giltigt. Det ska vara skriftligt och det ska signeras av bägge parter. Jag tycker även att det är bra om varje part får ett eget exemplar av samboavtalet. På nätet kan ni finna många gratis mallar för samboavtal som i min mening inte ska ses som ett färdigt avtal. Ofta står att något i stil med att reglerna som återfinns i sambolagen (2003:376) gällande bodelning inte ska tillämpas avseende vårt samboförhållande. Det ger väldigt mycket utrymme för oklarheter kring vem som faktiskt ska ha vad. Mitt förslag är att ni noga fyller i:

  • Vilka ägodelar som ska vara enskild egendom och till vem de tillhör. Om en av er ska ha rätt till en särskild ägodel vid separation, ska ni skriva detta i samboavtalet. Den ägodelen blir då en enskild egendom i stället för samboegendom och ingår inte i bodelning om ni skulle separera.
  • Vilken egendom som ska vara samboegendom och ska delas upp enligt sambolagen. Om en del av samboegendomen ska omfattas av sambolagen ska det tydligt skrivas ned i samboavtalet. Endast det som har köpts för gemensamt bruk behöver skrivas ned. Det ni ägde innan samboförhållandet påverkas varken av sambolagen eller samboavtalet.
  • Vad som ska hända med bostad som ni köpt tillsammans.

Det här kan man inte avtala om i ett samboavtal

  • Pengar, fonder, stuga, bil, båt, företag och annan egendom som inte är kopplad till boendet
  • Bostad som en av er ägde innan ni blev sambo
  • Arv eller gåva som bara ena sambon har fått
  • Era personliga ägodelar som till exempel kläder, mobil, smycken.

Bodelning
Tidpunkten för när samboförhållande tar slut har betydelse. Samboegendomen som parterna hade vid tidpunkten för när samboförhållandet tar slut som ska bodelas. Dessutom har parterna endast ett år på sig att begära bodelning och tidsfristen börjar att gälla när samboförhållandet upphör.

Skulle det bli aktuellt med en bodelning finns det inget krav på dokumentation, men för trygghetens skull kan ni skriva ned fördelningen av samboegendomen och signera att ni är överens i två exemplar. Kan ni inte komma överens kan domstolen utse en bodelningsman, en person som medlar men även kan ta beslut om hur bodelningen ska bli. Kom ihåg att bodelningsmannen tar ut ett arvode, dvs det kostar pengar.

Andra avtal som kompletterar samboavtalet
Samboavtalet kan inte reglera allt mellan sambon det kan därför vara bra att komplettera med:

  • Skuldebrev – Om ni har bidragit olika mycket till inköpet av en bostad behöver samboavtalet kompletteras med ett skuldebrev. Det är vanligt att båda står på lånet och kontraktet tillsammans när man som sambo köper hus eller bostadsrätt tillsammans, även om en har betalat mer i kontantinsats. Vill den som betalat mer i kontantinsats få tillbaka pengarna i en bodelning måste man skriva både ett samboavtal och ett skuldebrev. Skuldebrevet är ett dokument som reglerar en skuld mellan den som har lånat ut pengar och den som har lånat pengar.

Enbart ett samboavtal för hur bostaden ska fördelas räcker inte för att reglera detta eftersom det enligt sambolagen inte går att avtala om omfördelningar i framtiden.

Att bara skriva ett skuldebrev räcker inte heller eftersom samboegendom utan samboavtal ska delas lika. Om skuldebrevet är kopplat till egendomen förlorar det sin effekt om det inte finns ett samboavtal.

  • Regressavtal – Har den gemensamma bostaden belånats för endast en av sambornas privata ändamål, exempelvis frigöra kapital för att köpa en bil (ej samboegendom) eller hjälpa ett barn med kontantinsatsen behöver samboavtalet kompletteras med ett regressavtal. Utan regressavtal finns det risk för att skulden delas lika mellan samborna, trots att endast en sambo använt pengarna.
  • Testamente – Vill ni ärva varandra behöver ni skriva ett testamente. Tänk på att om någon av er har barn oavsett om de är gemensamma eller från ett tidigare förhållande har barnet alltid rätt till sin laglott. Som mest kan en person med barn endast testamentera bort hälften av sin egendom till någon annan än sina egna barn.

Sharon Lavie, Sparekonom på Hypoteket