Hypotekets sparekonom i Nyhetsmorgon: "Så kan du hjälpa barnen med bostad"

Många föräldrar funderar på hur bostadsmarknaden kommer se ut den dagen de egna barnen vill flytta hemifrån. Givetvis mer så i storstäderna där bostadsbristen är stor och prisutvecklingen på bostadsrätter kräver höga kontantinsatser och höga inkomster för att bli beviljad ett sådant lån.

PrivatekonomiBoräntor

Det är långt ifrån alla som kan spara ihop till en kontantinsats och har man fler barn blir det kanske rent av omöjligt. Här går jag igenom de alternativ man kan fundera på och vad fördelarna och nackdelarna är.

Ämnet uppmärksammades av TV4 i Nyhetsmorgon 18/3. Klippet kan ses här >>

Sparekonomen: Så hjälper du in barnen på bostadsmarknaden

Köpa bostaden och hyra ut till barnet
Fördelar: Du äger bostaden och kan vid behov även sälja den. Dessutom får du även ta del av värdestegringen. På sikt kan det bli en ekonomisk investering. Har du flera barn kan värdestegringen fördelas lika mellan barnen den dagen du väljer att sälja bostaden. Alternativt kan bostaden användas av dig själv om din nuvarande bostad en dag känns för stor.
Nackdel: Har du redan ett bolån, är det inte säkert att du blir beviljad ett till. Om barnet slutar betala hyra, hur gör du då? Att vräka sitt eget barn är nog inget någon vill behöva göra.

Hur mycket kan du låna? Använd Hypotekets lånekalkyl >>

Gå i borgen för barnet
Fördel: Det innebär ingen ekonomisk belastning för dig om lånet sköts som det ska.
Nackdel: Om något händer och barnet inte kan betala lånen så är du helt ansvarig för att lånet blir betalt. Det betyder att din ekonomi äventyras och att du kan komma att hamna i skuld och behöva sälja ditt eget hus/lägenhet. Jag rekommenderar inte detta alternativ i första hand.

Vara medlåntagare hos banken - en variant av borgensman
Fördel: Att vara två låntagare kan stärka möjligheterna att få teckna ett lån och ofta innebär det även ett bättre ränteerbjudande än om det bara är en som står på lånet. Du blir ägare till halva bostaden och har därför även rätt att kräva en försäljning om det skulle behövas. Dessutom kan du ta del av halva värdestegringen.
Nackdel: Som medlåntagare så är du solidariskt ansvarig för lånet. Det betyder att banken kan kräva dig på hela betalningen om barnet inte betalar, skulle din ekonomi klara av det?

Låna ut till barnet av sparade pengar
Fördel: Du behöver inte ta ett lån som kostar avgifter och ränta.
Nackdel: Du missar en möjlighet att få en avkastning på dina pengar. Skulle bostaden säljas med förlust, kommer banken kräva sina pengar oavsett om det även räcker att täcka barnens lån till dig. Tips! Om du lånar ut dina pengar, se då till att skriva ett ordentligt skuldebrev som reglerar storleken på avbetalningarna, när de ska ske och en eventuell ränta.

Utnyttja låneutrymme i befintliga lån och låna ut
Fördel: Senaste årens prisökningar på bostäder kan innebära att betydligt fler har ett utrymme att höja lånen på föräldrarnas bostad och använda pengarna till en kontantinsats åt barnen. På så sätt kan man få en förmånligare ränta än att ta ett blancolån om föräldrarnas ekonomiska förutsättningar är bättre än barnets. Ibland kan det vara det enda sättet att få fram en kontantinsats om man inte har hunnit spara ihop ett tillräckligt stort kapital.
Nackdel: Skulle det uppstå ett behov för en större renovering i den egna bostaden kan utrymmet för ytterligare lån vara slut. En höjning av befintliga lån kan påverka den befintliga amorteringstakten både utifrån att belåningsgraden ökar och att lånet i relation till inkomsten ökar. I vissa fall behöver även nya pantbrev tas ut vilket också innebär en kostnad.

Ta eget banklån och ge bort som gåva
Fördel: Ser ingen.
Nackdel: Att låna pengar som man ger bort känns bara konstigt. Då är det bättre att påbörja ett sparande till barnet i god tid. Tänk på att du inte bara ger bort summan du lånar utan även alla tillkommande avgifter och ränta. Det kan bli en bra mycket större summa än ursprungliga lånebeloppet i slutändan. Fundera noga på om du verkligen har möjlighet att ge en så stor gåva och vad det innebär för din ekonomi i form av månatliga avbetalningar och hur rättvist det blir mot övriga barn i familjen om du har några.

Ge bort som gåva (OBS förskott på arv)
Fördel: Du har möjlighet att hjälpa ditt barn med en del av arvet medan du fortfarande lever
Nackdel: Om du har fler barn, fundera på om du har möjlighet att ge samma förutsättningar till alla. Annars kan mycket känslor röras upp och det kan kännas orättvis för de andra, även om det regleras i arvet i efterhand. Om du ändå väljer detta alternativ kan det vara bra att vara tydlig med gåvan och skriva in det som förskott på arv i testamentet.

Att tänka på: Om du ger hela bostaden i gåva som förskott på arv så är det bostadens värde vid gåvotillfället som räknas. Skulle bostadens värde stiga markant när du går bort och arvet ska fördelas, så kan det fortfarande kännas mycket orättvist för resterande barn.

Tänk på:
· Har du flera barn: fundera på hur det blir rättvist. Känsla av orättvisa kan förstöra relationer.
· Var tydlig: är det ett lån eller en gåva? Upprätta dokument. Regressavtal, skuldebrev eller gåvobrev.
· Om gåva: kräv inte motprestationer. Barnet kan sälja sin bostad efter 6 månader och åka jorden runt för pengarna utan att du kan göra nåt åt det.
· Om lån: Skriv skuldebrev. Hur mycket ska betalas, med vilken ränta och när.
· Stötta barnet till eget sparande istället för att själv ta lån: Det är inget krav på att du måste hjälpa ditt barn ekonomiskt att köpa en bostad. Att låna pengar för någon annans räkning kan vara en belastning för din ekonomi som du inte klarar av eller har ens möjlighet att ta. Hjälp istället ditt barn att komma igång med ett eget sparande och ha god framförhållning.

Sharon Lavie
, Sparekonom på Hypoteket