Vad tycker du är ett hållbart bolån? Vi har arbetat med frågan under en tid och definierar som: ett bolån som kan tillhandahållas med ingen eller liten negativ inverkan på miljön - negativ inverkan ska minimeras och kompenseras för.

Tankar om hållbarhet har funnits med oss på Hypoteket sedan start. Fokus har legat på en mer transparent bolånemarknad med låga räntor till våra kunder och högre avkastning till våra investerare och framtida pensioner. Nästa steg i vårt hållbarhetsarbete fokuserar på miljön där vi nu tagit vårt ansvar. Hypoteket var först ut med ett helt digitalt bolån med liten men effektiv personalstyrka utan kundkontor. Genom att vara helt digital har vi redan från start haft en minimal pappersförbrukning. Resultatet blir ett mycket lågt koldioxidavtryck per bolån.

Men vi vill så klart bli bättre…
Vi har skruvat på alla delar i vår verksamhet som går för att göra ett så litet klimatavtryck som möjligt. Eftersom vi alltid har varit helt digitala utan kundkontor så var avtrycket redan innan minimalt men nu har vi också sett över våra rutiner - hur vi kan arbeta mer klimatsmart. Men för den begränsade del som ändå har en negativ påverkan väljer vi nu att kompensera. Faktum är att vi även kompenserar för din energiförbrukning när du ansöker om ett bolån och för all kommunikation med oss så länge du är kund.

Vi behöver alla ta ett större ansvar för de val vi gör och det behöver inte vara svårt, framförallt kan vi ställa högre krav på leverantörer av de produkter och tjänster som vi väljer att konsumera. Här har vi konsumenter stor makt att påverka. Om vi så ofta vi kan väljer den klimatsmarta vägen kan skillnaden bli stor.

Att vara klimatsmart i sina val behöver inte heller innebära ett högre slutpris. Om verksamheten blir för dyr att bedriva efter hållbara anpassningar bör verksamheten ställas om, antagligen bli mer digital och effektiv. Det är inget som vi konsumenter ska betala för utan behöver bäras av verksamheten. Genom att välja bättre alternativ kommer sämre alternativ över tid sorteras bort.

Självklart kommer du som kund inte att påverkas när vårt bolån blir klimatneutralt, den kostnaden står vi för själva, och det känns riktigt bra.

Läs mer om vårt hållbarhetsarbete >> 

Dag Wardaeus
Medgrundare på Hypoteket