Dag Wardaeus, medgrundare av Hypoteket, berättar i en intervju med Delphi Young Business Forum om sin resa som entreprenör och hur det är att bygga upp en verksamhet som konkurrerar med en av Sveriges äldsta institutioner, bankväsendet och om kampen om bolånekunderna. 

Hypoteket har sedan mars 2018 hjälpt tusentals svenska hushåll att sänka sina boendekostnader genom ett enkelt och smidigt bolån med låg ränta. Alla kunder får samma låga ränta utan förhandling och processen är helt digital. På några år har man redan lånat ut över tio miljarder kronor till svenska hushåll och tillväxttakten fortsätter. 

– Vi har på kort tid lyckats bygga upp en stor kundbas med många och framförallt nöjda kunder vilket vi tror är en stor del i vår framgång, nöjda kunder som tipsar sina vänner och bekanta. Storbankerna ha längre suttit på ett informationsövertag och manövrerat ut bolånekunderna men marknaden har blivit mer transparent, något som vi uppmuntrat sedan start, säger Dag Wardaeus medgrundare på Hypoteket. 

Hypoteket är ett bostadskreditinstitut med tillstånd av Finansinspektionen enligt lagen om verksamhet med bostadskrediter vilket betyder att man har precis samma möjligheter och skyldigheter som en bank avseende bolån men man bedriver ingen inlåning. 

Pengarna som Hypoteket lånar ut kommer istället från nordiska pensionsfonder och försäkringsbolag som förvaltas med avsikt att betalas ut i framtiden, t.ex. som pensionsutbetalningar. Alternativet för institutionerna är att istället låna ut pengarna till vanliga banker som då används för att finansiera deras utlåning, men för pensionsfonderna och försäkringsbolagen finns det flera fördelar att istället låna ut kapitalet till Hypoteket.

Den främsta fördelen är att avkastning är högre jämfört med när pengarna lånas ut till en bank. För varje krona en låntagare betalar i ränta till Hypoteket går cirka 75 öre tillbaka till pensionsfonderna och i förlängningen tillbaka till pensionsspararna. Hos en storbank är förhållandet det omvända, för varje inbetald räntekrona går istället cirka 25 öre tillbaka till pensionsfonderna och resten går till banken.