Har du sålt din bostad med vinst under 2014 eller senare kan den slopade uppskovsränta ha betydelse för dig. Detta gäller oavsett om du redan idag har ansökt om uppskov eller om du betalat in vinstskatten. I höstbudgeten som regeringen presenterade 21 september kom beskedet som många har väntat på. Nämligen att uppskovsräntan kommer tas bort det från och med 1 januari 2021.

Vad är uppskovsränta?

När man säljer en bostad med vinst ska man betala vinstskatt med 22%. Har du sålt bostaden med 100 000 kr i vinst ska alltså 22 000 betalas in i vinstskatt. För de som i samband med försäljningen har eller ska köpa en ny bostad finns en möjlighet att skjuta fram beskattningen av hela eller delar av vinsten, det kallas för uppskov. För detta betalar du en ränta till staten från året efter du deklarerar försäljningen av din bostad. Uppskovsräntan är 0,5% och räknas på hela vinsten som du söker uppskov för. Det motsvarat ett vanligt lån med 3,25% i ränta. De senaste årens låga räntor har gjort detta till en jämförelsevis dyr lösning och en del har därför hellre valt att låna upp denna summa genom att utöka bostadslånen eller betala in vinstskatten direkt.

Vad blir effekten av slopad uppskovsränta?

Genom att ta bort uppskovsräntan vill man öka rörligheten på bostadsmarknaden och minska inlåsningseffekterna. Man kan alltså använda hela vinsten till att köpa en ny bostad utan att behöva betala dyr ränta. Det här ska underlätta för människor som bor i för stora bostäder att skala ner utan ekonomiska konsekvenser här och nu och förbättra boendeutsikterna för människor som är i behov att flytta dit jobben finns.

Hur påverkar detta mig?

Har du redan betalat in din vinstskatt har du möjlighet att få din deklaration omprövad i efterhand. Detta går att göra för de sex senaste deklarationerna. I år har du har möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2014 och senare, på samma sätt har du nästa år (2021) möjlighet att begära omprövning av inkomstår 2015 och senare. Genom att göra detta kan du som valt att inte begära uppskov med vinst, eller som har återfört en del av uppskov till beskattning, korrigera detta i efterhand.

Det innebär att du kommer få betala uppskovsränta för de åren som du korrigerar men slipper betala någon ränta alls från och med deklarationsåret 2021, samt att du får tillbaka den vinstskatt du har betalat in.

Exempel:

Du sålde din villa med 100 000 kronor i vinst 2016. Du betalade in vinstskatten i samband med försäljningen.
Vinstskatt: 100 000 x 0,22 = 22 000 kronor.
Du vill nu ompröva din deklaration för åren 2016, 2017,2018 och 2019 (deklarationen för 2020 sker först 2021) och begära uppskov för hela vinsten i stället. Du ska då betala uppskovsränta enligt denna uträkning:

2016 – försäljningsåret – ingen uppskovsränta betalas
2017 – uppskovsränta betalas med 100 000 x 0,005= 500 kr
2018 – uppskovsränta betalas = 500 kr
2019 – uppskovsränta betalas = 500 kr
I maj 2021 kommer du deklarera år 2020 och då kommer du åter betala 500 kr i uppskovsränta.
Total kostnad: 2 000 kr

Från och med inkomståret 2021 betalar du ingen ränta för uppskovet.
När du begär omprövning av din deklaration kommer ditt skattekonto tillgodoräknas de 22 000 kronor som du betalade in i samband med försäljningen av din bostad. Totalt kommer du alltså få tillbaka 20 000 kronor.

Vad händer om jag betalade in vinstskatt längre tillbaka i tiden?

Vinster som tagits upp till beskattning tidigare än för sex deklarations år bak i tiden går det tyvärr inte att göra någonting åt.

Kan jag som har haft uppskov sedan tidigare på något sätt få tillbaka inbetald uppskovsräntan genom omprövning av deklarationen?

Nej, du slipper inte uppskovsräntan för åren som varit fram till 2021.

När ska uppskovet betalas in?

Så länge du äger ersättningsbostaden, dvs den bostaden du köpte i stället för den du sålde med vinst och fick uppskov för, kan du ha kvar uppskovet. Om du säljer eller på annat sätt överlåter bostaden eller din andel av bostaden till en ny ägare ska uppskovet tas upp till beskattning igen och vinstskatten ska vanligtvis betalas in.

Vill du komma i kontakt med Hypoteket? Ring eller chatta med oss >>

[1] Skulle du låna 22 000 kronor för att betala vinstskatten behöver lånet vara med motsvarande ränta på 3,25% = 22 000 x 0,0325 = 715. Du får göra ränteavdrag med 30% i deklarationen, vilket innebär att din räntekostnad blir 715 x 0,7= 500,5 kr

Sharon Lavie, Sparekonom på Hypoteket