8 tips till dig som vill installera solceller

Fler och fler hushåll väljer att installera solceller och på så sätt bidra till en grönare värld och sänka sina elkostnader. Med delvis egen produktion av el blir hushållet mindre påverkat av elprisets upp- och nedgångar.

Grönt tilläggslån

Fler och fler hushåll väljer att installera solceller och på så sätt bidra till en grönare värld och sänka sina elkostnader. Med delvis egen produktion av el blir hushållet mindre påverkat av elprisets upp- och nedgångar. Däremot kan den initiala kostnaden upplevas som ett hinder eftersom installationen är ganska dyr och det kan ta mellan 10-25 år tills den har återbetalat sig. Tiden därefter blir dock till ren vinst. Här kommer åtta tips till dig som vill installera solceller för att få ut så mycket som möjligt av din installation.

1. Fastighetens förutsättningar för en solcellsanläggning

  • Störst betydelse för din installation är takets riktning eftersom det påverkar hur mycket kapacitet du kan räkna med att få ut av dina solceller. Söder är den optimala riktningen för solceller men även ett tak mot öst eller väst kan fungera bra. Använd dig gärna av en solkarta om du känner dig osäker. Många kommuner har tagit fram en sådan karta som visar om ditt tak har rätt läge mot solen för ett så effektivt utnyttjande av solcellerna som möjligt.
  • Du bör om möjligt undvika skuggning på taket av exempelvis träd eller höga byggnader.
  • Takets lutning kan spela roll men har inte lika stor påverkan så länge taket har mellan 20-70 procents lutning.
  • Ta en extra titt även på takets skick. Kommer ditt tak att klara av tyngden från solpanelerna? Tänk på att anläggningen beräknas ha en livslängd på ca 25-30 år – taket bör hålla den tiden också.

2. Anläggningens storlek
Ska elen du producerar främst användas för eget bruk eller vill du också sälja överskottet? Många villatak är tillräckligt stora för att du under delar av året ska kunna producera el som täcker en stor del av den el du använder. Här är det dock viktigt att vara medveten om att en normalstor anläggning inte kommer kunna producera all el hushållet förbrukar året runt. Med stor sannolikhet kommer du ändå behöva köpa mer el än vad du kommer kunna sälja.

3. Skatt vid försäljning av överskottsel

  • Om du bara har en mikroproduktionsanläggning på din privatbostad och inte bedriver någon näringsverksamhet kommer endast din inkomstskatt påverkas. Du behöver inte betala energiskatt på el så länge din anläggnings toppeffekt är lägre än 500 kilowatt.
  • Du behöver inte heller registrera dig för moms under förutsättning att din försäljning av el understiger 80 000 kronor före moms.
  • För att sälja el behöver du inte heller ansöka om F-skatt, eftersom du varken bedriver näringsverksamhet eller utför ett arbete.

Om du matar in el som du själv inte förbrukat på elnätet och får ersättning av din elhandlare för den elen ska du redovisa inkomsten i din inkomstdeklaration. Eftersom du varje år får göra ett schablonavdrag på 40 000 kronor som dras av från de totala inkomsterna för varje privatbostad innebär det att du mest sannolikt inte behöver betala inkomstskatt på denna försäljning. Sådana inkomster kan till exempel vara inkomster av uthyrning eller försäljning av produkter från privatbostaden, där el är en sådan produkt. Skulle dina totala inkomster från privatbostaden visa sig vara mer än 40 000 kronor skattar du för mellanskillnaden mellan den totala inkomsten och 40 000 kronor.

Säljer du el från en anläggning som är installerad på din privatbostad har du rätt till skattereduktion för det antal kilowattimmar som du matar in på elnätet. Du behöver anmäla att du framställer förnybar el och din anläggning uppfyller vissa villkor till elnätsföretaget. Du får skattereduktion för högst det antal kilowattimmar som du har tagit ut från elnätet men aldrig mer än 30 000 kilowattimmar på ett kalenderår.

Skattereduktionen är 60 öre per kilowattimme, alltså högst 18 000 kronor per kalenderår. Skulle du mot förmodan sälja mer el än du själv köper får du inte skattereduktionen på 60 öre/kWh för den delen av elen.

4. Din budget
Storlek, verkningsgrad och eventuellt förarbete kommer påverka priset för din installation. Många solcellsmoduler på marknaden har en verkningsgrad på runt 16–17 %. Verkningsgraden är ett mått på hur stor del av den infångade solenergin som omvandlas till nyttig energi – alltså el. Väljer du en solcellsmodul med högre verkningsgrad kan kostnaden bli högre. Å andra sidan kan du få ut mer effekt av din installation även om ytan är begränsad.

För att få en överblick över kostnaderna är en bra tumregel att jämföra priset på anläggningen baserat på installerad effekt (kr/kW). För en solcellsanläggning på 5 kW, vilket är rimligt för en vanlig villa, ligger kostnaden på ungefär 82 500 kr. Väljer du en större anläggning sjunker priset per installerad kW eftersom arbetskostnaden fördelas på fler solceller. För en solcellsanläggning på 15 kW (rimligt för en mindre fastighet eller mindre lantbruk) ligger kostnaden idag på i genomsnitt ca 225 000 kr. Glöm inte att alla priser till dig i egenskap av privatperson och konsument ska vara inklusive moms. I det priset ingår allt från material och arbete till färdig installation.

Räkna på återbetalningstiden
För att få en god uppfattning kring din blivande investering bör du räkna på hur lång tid det tar för din investering att återbetala sig. Dvs när har du tjänat igen kostnaden du har investerat genom lägre fakturor och försäljning ut till elnätet. Ju högre elpriset är desto snabbare återbetalar sig din investering eftersom du sparar in kostnaden genom att producera elen själv. På samma sätt bidrar även en låg ränta på eventuella lån du behöver ta för installationen till att hålla nere kostnaderna så att återbetalningstiden blir kortare. Ta hjälp av Energimyndighetens Solelkalkylen där du kan räkna på vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar.

5. Be om en offert och välja installatör
Det finns många detaljer som bör komma med när du ber om en offert för att den ska bli så relevant som möjligt. Ju fler detaljer och mer precis du kan vara i beskrivningen av din fastighet och vilken anläggning du vill villa ha desto färre förändringar och tillägg blir det när jobbet väl påbörjas. Använd dig därför gärna av Energimyndighetens mall vid offertförfrågan. Be gärna om en offert från minst tre aktörer. De flesta tar inte betalt för att ge en offert även om det kan förekomma.

Var noga med att välja en certifierad elinstallatör och inte någon som endast titulerar sig som en certifierad solcellsinstallatör. Den senare är ett frivilligt certifikat som kan ge en extra kvalitetsstämpel men som i sig inte uppfyller de svenska lagarna om att solcellsinstallationer måste genomföras av ett elinstallationsföretag där det ska finnas en elinstallatör. Det är också smart att ta referenser på tidigare utförda arbeten och fråga hur många anläggningar elinstallationsföretaget gjort tidigare. Ring gärna upp referenserna för att se om de är nöjda. Eftersom branschen är relativt ung finns det en större risk att vissa aktörer är mindre kunniga eller oseriösa.

6. Välj rätt finansiering
Behöver du låna pengar till installationen kan det vara värt att titta efter det som kallas grönt tilläggslån. Det finns flera aktörer som erbjuder denna typ av lån som är en utökning av bolånet på din fastighet med extra rabatt för att genomföra energiförbättrande åtgärder. Ett tilläggslån innebär att du har en separat lånedel där du också kan välja en bindningstid som passar dig oberoende av det tidigare bolånet du har på fastigheten.

Energiförbättrande åtgärder är en bred benämning på allt från installation av solceller till installation av mer effektiva värmekällor, bättre isolering av tak, fönster och väggar. Med ett grönt tilläggslån får du en extra rabatt på räntan när du visar upp underlag som exempelvis en faktura från en installatör eller en beställningsbekräftelse på material. Detta gör denna del av lånet ännu billigare än ditt vanliga bolån.

7. Elcertifikat
För varje megawattimme som du producerar får du ett certifikat, oavsett om du förbrukar den själv eller om du matar in den på elnätet. Elcertifikaten kan du sälja till någon som har en kvotpliktig verksamhet, till exempel energiintensiva företag. Som småproducent är det inte längre lönsamt att sälja elcertifikat eftersom Energimyndigheten från och med 1 juli 2021 tar ut en årsavgift på 200 kr/år. Utifrån dagens priser på 1-2 kronor per elcertifikat behövs en solcellsanläggning med en installerad effekt på över 100kW för att elcertifikatet ska generera mer intäkter än kostnader.

Energimyndigheten meddelar Skatteverket hur många certifikat du har sålt och till vilket pris du har sålt dem. Uppgifterna förtrycks i specifikationen till din inkomstdeklaration och du ska redovisa den ersättning du fått som inkomst av kapital på motsvarande sätt som försäljning av överskottsel.

8. Jämför elpriser
Om du räknar med att producera så mycket el att du kan sälja en del kan det kännas lockande att välja den elleverantören som ger dig högst ersättning för din el. Här bör du dock tänka till. I de flesta fall kommer du fortfarande köpa mer el än du säljer tillbaka till nätet. Det kan därför vara bättre att fokusera på att ha ett avtal med låga elpriser än försöka hitta en elleverantör som erbjuder dig högst ersättning för elen du säljer.

Hitta rätt hantverkare med Servicefinder