Lär känna människorna bakom Hypoteket

Johan Hasselblad

Kapitalansvarig, Hypoteket Fonder

Johan är ansvarig för kapitalanskaffningen på Hypoteket, med över ett decenniums erfarenhet av räntemarknaden.

Johans bakgrund från en av de stora bankernas Fixed Income Sales-avdelning har gett honom en grundlig förståelse för räntemarknaden, vilket är mycket viktigt för att kunna utforma Hypotekets Bolånefonder så att de blir så attraktiva som möjligt för svenska insitutionella investerare. Johan är sedan hösten 2020 ansvarig för kapitalanskaffningen i Hypoteket, alltså för att säkerställa att verksamheten har pengar att låna ut till er bolånekunder.

“I Hypoteket bidrar jag med kompetens kring "Fin-et" i Fintech. "Tech-et" lämnar jag med varm hand över till sina kollegor.“

Framöver kommer Johan då och då ge sin bild av vilka trender han ser i ekonomin med utgångspunkt i finans och räntemarknaden. Representerar du en institutionell investerare och vill läsa mer om att investera i svenska bolån kan du göra det här.

Kontaktuppgifter

Telefon: 0703-039017

E-post: johan@hypoteketfonder.se