Skaffa solpaneler med grönt tilläggslån

När elpriserna skenar är det många hushåll som ser över alternativ för både uppvärmning och energibesparande åtgärder. Funderar du på en större renovering eller installation kanske du redan har börjat räkna på finansieringen eftersom det ofta kan handla om stora kostnader men också stora besparingar.

Grönt tilläggslån

När elpriserna skenar är det många hushåll som ser över alternativ för både uppvärmning och energibesparande åtgärder. Funderar du på en större renovering eller installation kanske du redan har börjat räkna på finansieringen eftersom det ofta kan handla om stora kostnader men också stora besparingar.

Långsiktig investering som kan sänka dina elkostnader

I detta läge kan det vara bra att även räkna på vad energibesparande åtgärder kan innebära för hushållets kostnader på kort och lång sikt. Med allt högre energipriser kan du genom kloka val se till att din bostad i stället för att förbruka dyr el får optimala förutsättningar att utnyttja energin och spara dig pengar.

Vad innebär grönt tilläggslån?

Många långivare, som till exempel Hypoteket, erbjuder nu gröna tilläggslån som är en utökning av bolånet på din fastighet med extra rabatt för att genomföra energiförbättrande åtgärder.

  • Ett tilläggslån innebär att du tar en ny separat lånedel med samma säkerhet (huset) som dina andra lån. På den nya lånedelen kan du välja en ny bindningstid som passar dig för det du lånar till.
  • Energiförbättrande åtgärder är en bred benämning på allt från inköp och installation av mer effektiva värmekällor, bättre isolering av tak, fönster och väggar till inköp och installation av solceller för egen produktion av el.
  • Du får en extra rabatt på räntan när du visar upp underlag som exempelvis en offert från en installatör eller en beställningsbekräftelse på material. Detta kan göra denna del av lånet ännu billigare än ditt vanliga bolån och mycket billigare än ett konsumtionslån.
  • Har du redan genomfört en renovering i närtid och tagit ett vanligt lån för detta finns det ofta en möjlighet att kunna lösa det lånet med ett grönt tilläggslån om du flyttar ditt bolån eftersom huset behöver stå som säkerhet.

Läs mer om grönt tilläggslån >>

Nya lån påverkar belåningsgraden

Ett tilläggslån med bostaden som säkerhet kommer höja din belåningsgrad om du inte värderar om bostaden. Inför din renovering kan det därför vara bra att ha koll på om den höjda belåningsgraden kommer att påverka din befintliga amorteringstakt. Du kan omvärdera din bostad vart femte år för att påverka din amorteringstakt men du kan omvärdera oftare än så för att sänka din belåningsgrad och baka in den gröna renoveringen utan att höja din amortering. En lägre belåningsgrad kan också innebära en lägre ränta hos många långivare.

Räkna ut din belåningsgrad här >>

Räkneexempel:

Du investerar i solpaneler med en kostnad på 160 000 kr och väljer ett grönt tilläggslån med amorteringstid 10 år och ränta 0,94 procent (lägsta rörliga räntan hos Hypoteket med en belåningsgrad under 60% och en total lånevolym på 3 miljoner).

Din månadskostnad blir då 1 458 kr.

Månadskostnad Investeringskostnad Årskostnad Månadskostnad

Amortering

160 000 kr 16 000 kr / år 1 333 kr / mån

Ränta

160 000 kr 1 504 kr / år 125 kr / mån
Totalt 17 504 kr / år 1 458 kr / mån


Räntan kommer sjunka med 10 kr/mån varje år till lånet är återbetalt.

Beräkna din besparing

Vill du veta vilken återbetalningstid en solcellsanläggning kan få och vad elen som solcellerna producerar kostar? Då kan du gå in på Solelkalkylen, ett verktyg som Energimyndigheten tagit fram tillsammans med Mälardalens Högskola och som hjälper dig att få fram ett resultat baserat på olika grundläggande och avancerade parametrar för den som önskar.

Hitta rätt hantverkare med hjälp av Servicefinder