Barnfamiljer kan få det tufft ekonomiskt 2024

Idag kom Swedbank med rapporten Hushållens ekonomi 2024 och konstaterade bland annat att förlorarna 2024 med stor sannolikhet blir barnfamiljer. Arbetslösa och unga som nyligen köpt bostad är en annan grupp som får en försämrad köpkraft 2024. Övriga hushåll får i stort sett oförändrad eller till och med något bättre köpkraft under 2024. Hypotekets boendeekonom listar en del vardagstips som kan påverka ekonomin positivt.

Privatekonomi

Hur vi bor, familjesammansättning och om vi behöver bil påverkar

När inflationen började stiga 2022 fick det konsekvenser för alla. Boendekostnader, livsmedel och transportkostnader är de tre största utgiftsposterna som tillsammans står för nästan hälften av hushållens totala konsumtion, enligt SCB. Kostnaderna för just de här tre utgiftsposterna har ökat drastiskt. När andra hushåll kan dra ned transporter och försöka dra ned på livsmedelskostnaderna är det svårare för barnfamiljer.

Behov av större bostad som barnfamilj 

Barnfamiljer är en grupp som kommer att känna av försämrad ekonomi under 2024. I familjebildande ålder är det vanligt att köpa större bostad. För barnfamiljen som nyligen köpt bostad i en kommun med höga medelpriser,  som leder till hög skuldsättning, blir 2024 tufft ekonomiskt.  Även unga som nyligen köpt bostad, och med hög belåningsgrad, bedöms få försämrad köpkraft. Övriga hushåll, kan på grund av sjunkande inflation och ökade inkomster, se fram emot ett något bättre 2024. 

Tips på vägen för barnfamiljer 

Det kan kännas tröstlöst när priserna stiger och kostnaderna rusar på. Livet ska levas ändå. Den ekonomiska situationen har förändrats väldigt fort och vissa har sannolikt inte hängt med. Nu krävs superkoll, inte minst för att stävja en del av oron som kan komma av att man inte riktigt vet. Genom att syna er ekonomi under lupp, leta läckor, pausa abonnemang, förhandla och prioritera om får ni inte bara en bättre grund att stå på, det kan göra att ni också förbättrar er ekonomi.

 Inflationen är på väg ned och mycket tyder på att bolåneräntorna kommer att falla tillbaka. Det är dock viktigt att påminna sig om att det är prognoser, ingen vet med exakthet, och det är något som ligger i framtiden. Det är kostnaderna idag och i morgon som ska klaras av, alldeles oavsett hur framtiden blir.

Täpp till läckor och syna era vanor 

Se över om det kan finnas läckor att täppa till. Här fungerar faktiskt uttrycket “många bäckar små”. Om ni är två som brukar äta lunch ute, säg tre dagar i veckan, kan det bli stor skillnad om ni går över till matlåda. Två luncher för 150 kronor styck tre dagar i veckan blir 900 kronor i veckan. Omsätter vi vanan till 10 månader på ett år blir det 36 000 kronor. Att få till en matlåda behöver inte kosta många kronor. Genom att laga lite extra mat varje måltid med familjen så går det snart på rutin.  Laga lagom och släng inte resterna, gör matlåda och frys in det som blir över. 

Är du en rea- junkie? Avsäg dig utskick om sänkta priser som lockar dig att handla. Ta en omväg kring butiken med rea. Kartlägg, gärna kritiskt, vad du verkligen behöver. Köp begagnat. 

Bor ni så att bilen är ett måste kan det vara läge att se över resorna. Genom att kombinera många ärenden på samma dag så minskar du drivmedelskostnaden. 

Se över fasta kostnader 

Finns det abonnemang på streamingtjänster eller gymkort som aldrig eller sällan används? Undersök möjligheten att pausa, säga upp eller komma ned i pris. Börja med att ringa och säg upp, ofta är det uppsägningstid så du hinner teckna nytt om det är aktuellt.  Där och då, i samband med att ni är på väg att byta leverantör, finns det ofta ett bra förhandlingsutrymme och stor möjlighet att komma ned i pris. Testa! 

Se över om ni kan komma ned i ränta, ibland krävs det att man byter bank. Man kan ha olika banker för olika ändamål.  Håll koll på snitträntan, det vill säga vad alla kunder fick för ränta under den senaste månaden. Jämför din egen räntenivå med snittet och våga ifrågasätta varför den är högre om den är det. Ligger ni på marginalen nu och klarar inte ens en liten ränteökning kan det vara läge att binda delar av ert bolån en tid. Genom att binda vet ni den exakta räntekostnaden per månad. Bind på kort tid, detta eftersom allt pekar på att räntorna är på väg ned. 

Håll koll på  elavtal och försäkringar. Genom att ta ett aktivt beslut att se över dessa kan man få en del aha- upplevelser. Dessa avtal ses sällan över utan rullar ofta bara på. Kolla igenom om ni har rätt avtal, jämför leverantörer och ha som mål att få bättre eller lika villkor och komma ned i pris. 

Sparandet 

Det talas ofta om fördelarna med att sprida sitt sparande. En del ska sparas till en buffert, till barnen, till pensionen och så vidare. I vissa perioder i livet kan man inte spara, kanske inte alls. Självklart kan det leda till stress. Mitt medskick är att om du bara kan spara lite grann så är det hundra procent bättre än ingenting. Fokusera ditt sparande till en buffert på ett sparkonto med ränta. Allt annat sparande, till barnen och pensionen kan komma senare. Kan du inte spara alls, ha som mål att komma igång med ditt sparande längre fram. 

Går det att göra något åt intäkterna 

Om ni gjort genomgången, tagit med matlåda, dragit ned på det ni kan och dragit i bromsen och fortfarande har svårt att få vardagsekonomin att gå ihop- kolla om något kan göras på intäktssidan. Finns det utrymme att gå upp i tid eller byta jobb? Finns det saker att sälja? Kan det finnas möjlighet att hyra ut ett rum eller att hyra ut fritidshuset? Idag finns en väldigt stor och växande marknad för både uthyrning och second hand. Det är lättillgängligt att både sälja, köpa och hyra ut.

Det kommer mindre bistrare tider framöver, med lägre inflation och lägre lånekostnader. Dock vet ingen när och i vilken omfattning det blir. Det viktigaste är att fokusera på att klara vardagen här och nu. 

Varmt lycka till,

Claudia Wörmann